Geçtiğimiz gün sizlere Rekabet Kurumu tarafından Teknosa’ya yüksek oyun fiyatlarından dolayı 9 Milyon TL değerinde bir ceza geldiğini söylemiştik. (İlgili Haber için Tıklayabilirsiniz.) Şimdi ise bir çok firmaya Rekabet Kurumu’nun vermiş olduğu yeni cezaları sunuyoruz. Bunlar arasında belki de en çok tepki alan firmalardan biri olan Aral Game de bulunmakta.

aralgame

Rekabet Kurumu tarafından Kamu Aydınlatma Platformu’na verilen , ceza alan 11 büyük firmayı aşağıdan görebilirsiniz.

Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş.’ye 2.307.544,54 TL.
 Gold Teknoloji Marketleri San. ve Tic. A.Ş.’ye 1.489.549,58 TL
 Kliksa İç ve Dış Ticaret A.Ş.’ye 1.192.116,00 TL
 Vatan Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.’ye 10.363.565,71 TL
 
 Aral Oyun Konsol ve Aksesuar Tic. A.Ş.’ye 863.538,50 TL
 
 Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.’ye 7.651.563,82 TL
 
 Türk Philips Ticaret A.Ş.’ye 1.255.290,42 TL
 
 M.S. İstanbul İç ve Dış Ticaret Ltd.Şti.’ye 5.776.015,29 TL
 Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.’ye 9.181.876,58 TL
 LG Electronics Tic. A.Ş.’ye 6.221.201,00 TL
 Vestel Ticaret A.Ş.’ye 8.024.370,30 TL
 
 
   Rekabet Kurumu tarafından paylaşılan yazı ise şu şekilde:
 

 
 
Bilgisayar ve Konsol Oyunları ile Tüketici Elektroniği Ürünleri Alanlarında
Faaliyet Gösteren 11 Şirket Hakkında Yürütülen
Soruşturmaya İlişkin Nihai Kararın
4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un
49. Maddesi Uyarınca Açıklanması
 
   Bilgisayar ve konsol oyunları ile tüketici elektroniği ürünleri alanlarında faaliyet
gösteren;
Aral Oyun Konsol ve Aksesuar Tic. A.Ş.,
Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş.,
Gold Teknoloji Marketleri San. ve Tic. A.Ş.,
Kliksa İç ve Dış Tic. A.Ş.,
Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Tic. A.Ş.,
LG Elektronics Tic. A.Ş.,
MS İstanbul İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.,
Teknosa İç ve Dış. Tic. A.Ş.,
Türk Philips Ticaret A.Ş.,
Vatan Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. ve
Vestel Ticaret A.Ş.’nin
 
   4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlâl edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak
yürütülen soruşturma sonucunda, toplanan tüm bilgi ve belgeler ile Soruşturma
Raporu, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar
değerlendirilerek, 07.11.2016 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 16-
37/628-279 sayı ile aşağıdaki nihai karar alınmıştır:
1. a) Bilgisayar ve konsol oyunları pazarında; Aral Oyun Konsol ve Aksesuar Tic.
A.Ş.’nin, Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş., Vatan Bilgisayar San.
ve Tic. A.Ş., Teknosa İç ve Dış. Tic. A.Ş., Kliksa İç ve Dış Tic. A.Ş. ve Gold
Teknoloji Marketleri San. ve Tic. A.Ş. ile perakende fiyatların tespiti konusunda
anlaşma içinde olduğuna, bu suretle adı geçen teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’un
4. maddesini ihlal ettiklerine oybirliği ile,
b) Bilgisayar ve konsol oyunları pazarında Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Tic. A.Ş.’nin
4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine dair yeterli bulguya
ulaşılamadığına ve bu nedenle idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına
oybirliği ile,
c) Bilgisayar ve konsol oyunları pazarındaki ihlal nedeniyle;
4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı
Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası,
i. ve üçüncü fıkrasının (a) bendi ve 7. maddesinin birinci fıkrası hükümleri
uyarınca 2015 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri
safi gelirleri üzerinden takdiren;
Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş.’ye 2.307.544,54 TL.
Gold Teknoloji Marketleri San. ve Tic. A.Ş.’ye 1.489.549,58 TL
 Kliksa İç ve Dış Ticaret A.Ş.’ye 1.192.116,00 TL
 Vatan Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.’ye 10.363.565,71 TL
ii. ve üçüncü fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca 2015 mali yılı sonunda oluşan
ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden takdiren,
Aral Oyun Konsol ve Aksesuar Tic. A.Ş.’ye 863.538,50 TL
iii. ve 7. maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca 2015 mali yılı sonunda
oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden takdiren,
? Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.’ye 7.651.563,82 TL
idari para cezası verilmesine oybirliği ile
2. a) Tüketici elektroniği pazarında;
– LG Electronics Tic. A.Ş.’nin, MS İstanbul İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve Teknosa
İç ve Dış. Tic. A.Ş. ile perakende fiyatların tespiti konusunda anlaşma içinde
olduğuna ve bu suretle söz konusu teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’un 4.
maddesini ihlal ettiklerine oyçokluğu ile,
– Vestel Ticaret A.Ş. ve Türk Philips Tic. A.Ş.’nin, ürünlerinin perakende
satışını yapan teşebbüslerin yeniden satış fiyatını tespit etmek yolu ile 4054
sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine oyçokluğu ile,
b) Tüketici elektroniği pazarında Vatan Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. ve Bimeks Bilgi
İşlem ve Dış Tic. A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine dair yeterli
bulguya ulaşılamadığına, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere bu kapsamda idari para
cezası verilmesine yer olmadığına oybirliği ile
c) Tüketici elektroniği pazarındaki ihlal nedeniyle;
4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma,
Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek
Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci
fıkrası, 7. maddesinin birinci fıkrası hükümleri
i. uyarınca 2015 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık
gayri safi gelirleri üzerinden takdiren,
 Türk Philips Ticaret A.Ş.’ye 1.255.290,42 TL
ii. ve 5. maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca 2015 mali yılı
sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri
üzerinden takdiren;
M.S. İstanbul İç ve Dış Ticaret Ltd.Şti.’ye 5.776.015,29 TL
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.’ye 9.181.876,58 TL
LG Electronics Tic. A.Ş.’ye 6.221.201,00 TL
Vestel Ticaret A.Ş.’ye 8.024.370,30 TL
idari para cezası verilmesine oybirliği ile,
 
Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.


Strateji oyunlarına olan ilgisinden FIFA'da stoperleri sur niyetine kullanırken, Call of Duty'de ise tam bir Jannisary'e dönüşüyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*